• KONTAKT :

 • Warsztat Terapii Zajęciowej
 • ul.Hubego 1 77-400 Złotów,
 • tel. 67-349-16-96
 • tel.kom.535-904-350
 • e-mail:wtzzlotow@wp.pl

FUNDACJA CIS - Chcemy integracji społeczeństwa

Idea imprezy integracyjnej CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa zainicjowana w 2001 roku oraz przekonanie co do jej słuszności przerodziła się po kilku latach w kolejną inicjatywę, której zwieńczeniem było powstanie w 2009 roku Fundacji CIS - Chcemy Integracji Społeczeństwa, której priorytetowym celem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa ludzi niepełnosprawnych dotkniętych wykluczeniem społecznym.

Celami działalności Fundacji są:

 • wyrównywanie szans osobom niepełnosprawnym oraz pomoc ich rodzinom poprzez wsparcie lub prowadzenie kompleksowej rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi,
 • działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • gromadzenie środków materialnych i finansowych typu: darowizn, dotacji, spadków, zapisów, zbiórek publicznych, papierów wartościowych i odsetek bankowych,
 • współprace z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i zagranicą,
 • udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji,
 • organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularno-naukowych poświęconych problemom ludzi niepełnosprawnych,
 • udzielanie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym w zakresie podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do normalnego funkcjonowania,
 • fundowanie stypendiów oraz finansowanie badań naukowych w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.

Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa od lipca 2010 roku przejęła prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Złotowie. Odbyło się to za obopólnym porozumieniem i zgodą Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie oraz Władz Samorządowych Powiatu Złotowskiego.

Wśród wielu działań podejmowanych przez Fundację na szczególną uwagę zasługują imprezy integracyjne. Do najbardziej rozpoznawalnych należy coroczna impreza integracyjna o podobnej nazwie co Fundacja: CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa. Impreza ma charakter sportowo – rekreacyjny. Zadaniem imprezy jest zintegrowanie społeczności lokalnej i nie tylko. Pomyślana jest tak, aby mogła uczestniczyć w niej młodzież i rodzice, a osoby niepełnosprawne były zarówno jej uczestnikami, jak również występowały w charakterze organizatorów.

Kolejną imprezą integracyjną są Spotkania Rekreacyjno – Sportowe "Bawmy się razem" organizowana wspólnie z miejscowymi władzami. Całość opiera się na spotkaniu osób niepełnosprawnych z powiatu złotowskiego w jednym miejscu i czasie podczas wspólnych zmagań sportowych.

Nasza organizacja stara się szybko reagować na różne problemy i zagrożenia w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Cieszy nas ogromnie fakt, że jesteśmy postrzegani jako partner w realizacji wielu zadań w zakresie pomocy społecznej.

© WTZ ZŁOTÓW   CREATED by   p a b l o o   1 0 3 3