• KONTAKT :

  • Warsztat Terapii Zajęciowej
  • ul.Hubego 1 77-400 Złotów,
  • tel. 67-349-16-96
  • tel.kom.535-904-350
  • e-mail:wtzzlotow@wp.pl

CIS - Chcemy Integracji Społeczeństwa

Mając na uwadze ówczesny niski stan świadomości społecznej dotyczący problematyki ludzi niepełnosprawnych Warsztat Terapii Zajęciowej w Złotowie zainicjował pierwszą powiatową imprezę integracyjną o nazwie CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa. Ideą imprezy jest "pokazywanie" ludzi niepełnosprawnych społeczeństwu jako pełnowartościowych uczestników życia społecznego. Prowadzenie i przygotowanie imprezy w możliwie maksymalnym stopniu powierza się podopiecznym warsztatu terapii, podczas gdy instruktorzy i pedagodzy udzielają im niezbędnego wsparcia. Pomysłodawcą nazwy jak i formy realizacji imprezy jest Adam R., ówczesny rehabilitant w WTZ.

Tradycyjnie imprezę zaczynamy od zasadzenia drzewka cis przez przedstawicieli miasta i powiatu. W zabawie integracyjno-rekreacyjnej biorą udział uczniowie złotowskich szkół podstawowych i gimnazjów oraz podopieczni placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu złotowskiego tj. Warsztaty Terapii Zajęciowej z Krajenki, Lipki, Okonka i Jastrowia.
Spotkanie uatrakcyjniają występy artystyczne dzieci z miejscowych szkół. Miedzy występami dzieci prowadzone są konkursy przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Złotowie. Uczestnicy naszego warsztatu co roku przygotowują spektakl. W trakcie imprezy odbywają się pokazy technik terapii (lepienie z gliny, malowanie twarzy).

zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4
zdjęcie 5
zdjęcie 6
zdjęcie 7
zdjęcie 8
zdjęcie 9
zdjęcie 10

© WTZ ZŁOTÓW   CREATED by   p a b l o o   1 0 3 3