• KONTAKT :

  • Warsztat Terapii Zajęciowej
  • ul.Hubego 1 77-400 Złotów,
  • tel. 67-349-16-96
  • tel.kom.535-904-350
  • e-mail:wtzzlotow@wp.pl

praktyki zawodowe uczestników wtz

W ramach rehabilitacji zawodowej warsztat ściśle współpracuje z Młodzieżowym Centrum Kariery, który świadczy usługi dla uczestników z zakresu poradnictwa zawodowego. Od 1 lutego 2016 roku, szczególną wartość w procesie rozwijania kompetencji zawodowych uczestników warsztatu mają praktyki zawodowe, organizowane przez WTZ, poza placówką. Praktyki realizowane są w oparciu
o współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami. Praktyki cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, głównie z uwagi na zdobycie doświadczenia zawodowego, wzmocnienie ich samooceny, dowartościowanie. Stanowią one dla uczestników doskonałą formę sprawdzania swoich możliwości
w warunkach pracy (np. preferowanych czynności, dokładności, wytrwałości, samodzielności na stanowisku pracy itp.), przyczyniają się do przełamywania lęków, oporu przed zmianą otoczenia, wpływają na wzrost zadowolenia z siebie i swojego życia (uczestnicy czują się potrzebni, wykonują ważne dla innych zadania). Uczestnictwo w praktykach bez wątpienia daje wymierne korzyści podopiecznym WTZ. Kwalifikowanie do praktyk zawodowych jest zadaniem Rady Programowej. Punktem wyjścia jest oczywiście zgoda samego uczestnika, następnie ustalenie stanowiska pracy uwzględniając indywidualne możliwości.Później uczestnicy muszą wykonać badania lekarskie z zakresu medycyny pracy oraz odbyć szkolenie BHP. Opiekę nad praktykantami sprawują pracownicy warsztatu oraz wyznaczony pracownik u danego przedsiębiorcy. Obecnie praktyki odbywa 3 uczestników WTZ
w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci "Zabajka 2" na stanowiskiu pomocnik kucharki i pomocnik hipoterapeuty.

zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4
zdjęcie 5
zdjęcie 6

© WTZ ZŁOTÓW   CREATED by   p a b l o o   1 0 3 3