• KONTAKT :

 • Warsztat Terapii Zajęciowej
 • ul.Hubego 1 77-400 Złotów,
 • tel. 67-349-16-96
 • tel.kom.535-904-350
 • e-mail:wtzzlotow@wp.pl

o nas

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji CIS - Chcemy Integracji Społeczeństwa rozpoczął swoją działalność w lutym 2000 roku. Założycielem, a zarazem kierownikiem WTZ do 09.03.2012r. był Adam Bagrowski. Od 01.04.2012r. funkcję kierownika pełni Dorota Staszewska. Do czerwca 2010 roku jednostką prowadzącą było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie. Od lipca 2010 roku do czasu obecnego działamy przy Fundacji CIS - Chcemy Integracji Społeczeństwa. Warsztat Terapii działa na podstawie umowy o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej zawartej pomiędzy powiatem Złotowskim a Fundacją CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa oraz ustawowych przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

WTZ jest placówką przeznaczoną dla osób o zróżnicowanym rodzaju niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jest to placówka pobytu dziennego, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

Swoją opieką otaczamy 35 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Złotów, Zakrzewo, Tarnówka. Siedziba WTZ znajduje się w budynku przy ul. Hubego 1 w Złotowie, który jest własnością Urzędu Miasta w Złotowie. Głównym celem Warsztatu Terapii Zajęciowej jest rehabilitacja zawodowa, czyli przygotowanie podopiecznych do podjęcia zatrudnienia na otwartym, bądź chronionym rynku pracy oraz rehabilitacja społeczna, zmierzająca do poprawy umiejętności, które są niezbędne do możliwie samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

W Warsztacie funkcjonuje 7 pracowni terapeutycznych:

 • Gospodarstwa Domowego
 • Plastyczna
 • Komputerowa
 • Ceramiczna
 • Stolarska
 • Edukacyjna
 • Artystyczna

W każdej z pracowni dominują określone, wiodące techniki terapii zajęciowej, które usprawniają uczestników w różnych dziedzinach życia zawodowego i społecznego. Zajęcia w Warsztacie prowadzone są w oparciu o indywidualny program terapeutyczny, w którym zawarte są metody i formy pracy z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i zainteresowań uczestników. Ponadto uczestnicy objęci są wsparciem w postaci rehabilitacji ruchowej, której celem jest ogólne podnoszenie sprawności poprzez różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe. Uczestników swym wsparciem obejmuje psycholog, który czuwa nad ich prawidłowym funkcjonowaniem w społeczeństwie, pobudzając między innymi do samodzielnego rozwiązywania swoich problemów. Urozmaicamy zajęcia terapeutyczne o elementy kultury i oświaty. Organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia do kina czy wystawy. Ponadto uczestnicy biorą udział w spotkaniach integracyjnych i olimpiadach sportowych. Przygotowujemy uroczystości okolicznościowe np. Dzień Matki, Dzien Kobiet, Dzień Mężczyzn, Walentynki, spotkanie wielkanocne i opłatkowe.

Kilka razy w roku warsztat organizuje kiermasze, na których sprzedawane są wyroby wykonane przez uczestników.

Przez cały rok prowadzona jest sprzedaż wyrobów w placówce w specjalnie przygotowanym stoisku przy wejściu do warsztatu, gdzie można złożyć zamówienie na wykonywane tam wyroby. Dochód pozyskany ze sprzedaży przeznaczony jest na potrzeby uczestników związane z integracją społeczną.

© WTZ ZŁOTÓW   CREATED by   p a b l o o   1 0 3 3