• KONTAKT :

  • Warsztat Terapii Zajęciowej
  • ul.Hubego 1 77-400 Złotów,
  • tel. 67-349-16-96
  • tel.kom.535-904-350
  • e-mail:wtzzlotow@wp.pl

zajęcia rehabilitacyjne

Zajęcia na sali rehabilitacyjnej pozwalają podopiecznym na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie od typowych zajęć tematycznych. Celem rehabilitacji jest podniesienie bądź utrzymanie ogólnej sprawności uczestników, która wpływa na poprawę kondycji psycho - fizycznej sprzyjającej samodzielności w życiu codziennym. Rehabilitacja prowadzona jest w formie indywidualnej lub grupowej. Każdy uczestnik ma indywidualny tok usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta, z uwzględnieniem sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz realnych możliwości uczestników. Ponadto wszyscy uczestnicy WTZ przychodzą na zajęcia grupowe według ustalonego harmonogramu. Ma to na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwoju sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych. Uczestnicy przygotowywani są i biorą udział w licznych olimpiadach i zawodach sportowych.

zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4
zdjęcie 5
zdjęcie 6

© WTZ ZŁOTÓW   CREATED by   p a b l o o   1 0 3 3