• KONTAKT :

  • Warsztat Terapii Zajęciowej
  • ul.Hubego 1 77-400 Złotów,
  • tel. 67-349-16-96
  • tel.kom.535-904-350
  • e-mail:wtzzlotow@wp.pl

pomoc psychologiczna

W ramach pomocy psychologicznej prowadzone są z uczestnikami spotkania o charakterze grupowym i indywidualnym – wynikające z bieżących potrzeb uczestników i zaistniałych problemów. Spotkania indywidualne z psychologiem w zależności od sytuacji mogą przybrać formę interwencji w razie trudności czy problemów osobistych uczestników. W czasie spotkań psycholog udziela pomocy uczestnikom w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z choroby czy problemów interpersonalnych na terenie warsztatu. Rozmowy motywująco - wspierające z psychologiem pełnią ważną funkcję w procesie terapii zajęciowej, mają one bowiem na celu mobilizowanie do korzystania z osobistego doświadczenia w różnych sytuacjach życiowych, pobudzenie aktywności zadaniowej uczestników, motywowanie do współpracy z innymi czy wzmocnienie zaangażowania w proces terapii.

zdjęcie 1
zdjęcie 2

© WTZ ZŁOTÓW   CREATED by   p a b l o o   1 0 3 3